Renovatie grafplaat Gerardus de Rijk

Zoals we vorig jaar al melden hebben we uit de kelders van de St. Martinuskerk en uit het oude graf van G. de Rijk de restanten van de grafplaat opgehaald. De plaat werd in de jaren vijftig door baldadige jeugd vernield en door een oplettende koster destijds, ons lid Piet Kessels, in de kelder bewaard.…

Lees meer

Terugblik lezing Jan Schrijen en Wim Verbeeten over herindeling 2001

Op 13 juni verzorgden de voormalig Venlose burgemeester dr. Jan Schrijen en de voormalig Venlose gemeentesecretaris drs. Wim Verbeeten op verzoek van de Heemkundige Kring Tegelen een lezing over de herindeling van Venlo, Tegelen en Belfeld uit 2001. Met bijna 100 aanwezigen, waaronder een groot aantal niet-leden, was de lezing in ’t Zaelke goed bezocht.…

Lees meer

Heem op Ouverture 24 juni

Op zaterdag 24 juni presenteren de Tegelse verenigingen zich aan het publiek. Ook de Heem is van de partij.

Op de Kerkstraat laten de verenigingen zien wat ze in huis hebben. De kraam van de Heem staat vóór de expositieruimte op de Kerkstraat 2A.

De Ouverture is geopend van 11.00 tot 16.00 uur.

Heem neemt deel aan dialectonderzoek

Afgelopen week hebben Petra Martens, Michel Trepels en Frans Maas namens de Heem deelgenomen aan een onderzoek naar dialecten van het Nederlands, waaronder het dialect uit Venlo en omgeving. Het onderzoek werd uitgevoerd door Astrid van Alem, afstuderend taalkundige aan de Universiteit Utrecht en bestond uit twee onderdelen. Ten eerste het beoordelen of zinnen voor…

Lees meer

Opening expositie Passiespelen op zaterdag 10 juni om 11.00 uur

Onze nieuwe expositie over de Passiespelen wordt op zaterdag 10 juni om 11.00 uur met enkele woorden geopend. Wij nodigen u uit hierbij aanwezig te zijn. Iedere vijf jaar wordt er door gigantisch veel vrijwilligers uit Tegelen en de directe omgeving gewerkt aan uitvoeringen van de Passiespelen. Sinds 1931 heeft de uitvoering een groot aantal…

Lees meer

Halfjaarafsluiting in Tiendschuur

Op zaterdag 1 juli houden en we voor onze leden een halfjaarafsluiting. Deze keer zijn we te gast bij de Tiendschuur in Tegelen. We hebben samen met ons lid Henk Bongaerts en het Keramiekcentrum Tiendschuur een leuk programma samengesteld.   We verzamelen ons om 14.00 uur in De Tiendschuur. Daar maken we drie groepen. Deze…

Lees meer

Tegelse kleiwarenindustrie geboekstaafd

Ongeveer gelijktijdig met het boek van Marcel Dings over de geschiedenis van de grofkeramische industrie in Limburg is door Rudolf Bak een boek uitgebracht over de kleiwinning en grofkeramische industrie in Tegelen: ‘Met dank aan Moeder Natuur’.  Het leek de samensteller een goede gedachte om hetgeen zeer verspreid in boeken en tijdschriften over Tegelen’s kleiverwerkende industrie…

Lees meer

Voorbereiding expositie Passiespelen

De voorbereidingen voor de volgende Expositie namelijk de Passiespelen, zijn in volle gang. Samen met enkele mensen van het bestuur van de Passiespelen zijn we fotomateriaal aan het verzamelen, aan het uitvergroten, kleding van een aantal spelers aan het selecteren om vervolgens enkele paspoppen hiermee aan te kleden, andere attributen die in de loop van…

Lees meer