Dodenherdenking Tegelen weer druk bezocht

De op 4 mei gehouden dodenherdenking, georganiseerd door het Tegels Comité Herdenking Gevallenen, werd ook dit jaar weer druk bezocht. Het comité zet zich ieder jaar weer in om deze belangrijke gebeurtenis ook voor Tegelen levend te houden en gezien de vele aanwezigen is hier ook belangstelling en  vraag naar. Ook dit jaar waren Kon. Harmonie St. Caecilia,…

Lees meer

Het voor oorlogse Leonidas

Van oud raadslid Theo Leenen mochten wij deze prachtige foto ontvangen van gymnastiek vereniging Leonidas. Deze foto is in de jaren dertig genomen en zou de athletiek afdeling van Leonidas afbeelden. Ons is verder niet bekend of er inderdaad een vooroorlogse athletiek vereniging in Tegelen was (AVT is van 1949) maar we willen u deze…

Lees meer

Overleg gemeente – historische verenigingen

Met enige regelmaat hebben alle historische verenigingen van Groot-Venlo overleg met de gemeente. Allerlei zaken op historisch cultureel gebied kunnen worden aangekaart. Onder voorzitterschap van wethouder Jos Teeuwen worden diverse punten zoals Kazerneterrein, archeologische aandacht en mogelijke beleidszaken op dit gebied besproken. Buiten deze overleggen hebben de verenigingen zelf ook nog overleg zodat wij op…

Lees meer

Panoramafoto van oud Tegelen

Vanuit de kerktoren een mooie panoramafoto waarop ons oud Tegelen is te zien inclusief het opgeknapte Kranenbreukershuis.

Verbouwing stijfselfabriek verloopt voorspoedig

Na de nodige “sloopwerken” is men inmiddels begonnen met de opbouw van de oude stijfselfabriek aan de Sint Martinusstraat. Op de foto een mooi overzicht genomen vanuit de kerktoren.

Mini expositie tabaksgeschiedenis Tegelen in Openbare bibliotheek

Vanaf de eerste week van april presenteert de Heemkundige Kring Tegelen een mini expositie over de geschiedenis van de Tegelse tabaksindustrie. In een tweetal vitrines zijn allerlei artikelen, die te maken hebben met deze voor Tegelen zo belangrijke industrietak, te bezichtigen. Oude sigarenmerken, sigarettendoosjes, foto’s, tabaksbladeren en nog veel meer zijn tijdens de openingsuren van de bibliotheek…

Lees meer

Succesvolle expositie bevrijding Tegelen afgesloten

Meer dan 1550 bezoekers bezochten de afgelopen 4 zaterdag de expositie, opgezet door de Heemkundige Kring Tegelen. Als vereniging mogen we terug kijken op een zeer succesvolle expositie die louter en alleen positieve geluiden heeft opgeleverd. Een ieder was onder de indruk van de opzet, een reünie van bezoekers die de oorlog nog zelf hebben…

Lees meer

Mythe of waarheid, lezing door Marcel Hogenhuis over bijzondere oorlogsverhalen

Zeventig jaar geleden liet Tegelen en Venlo bijna vijf bewogen oorlogsjaren achter zich. Door genoemde bombardementen zijn alleen al in Venlo circa driehonderd burgers omgekomen. Bijna de helft van de joodse inwoners is weggevoerd en zouden niet meer terugkeren. Veel kerken werden of opgeblazen door de Duitsers of anderszins zwaar beschadigd. De huidige crisis is…

Lees meer

Mooie schenking ingelijst

Van een van de nazaten van de heer Driessen (16.1.1883) hebben wij een oud paspoort, een bewijs van Nederlanderschap en een tijdelijk grenspas mogen ontvangen. Wij hebben deze mooi ingelijst zodat de documenten goed bewaard blijven. Wij zijn dankbaar voor dergelijke giften.